Dodáváme a realizujeme Zdravotně technické instalace (ZTI) objektů průmyslových, obytných i administrativních. Součástí realizace je kompletní dodávka včetně projektové dokumentace autorizovanou osobou nebo provedení dle dokumentace klienta. Zdravotně technické instalace zahrnují objektovou kanalizaci a vodovod, požárně bezpečnostní rozvody, hydranty, zařizovací předměty, lapoly, zařízení ZTI kuchyní, koupelen a provozoven.

Pro naše zákazníky zajišťujeme:
o  Vypracování projektové dokumentace ZTI
o  Dodávky a montáž kompletního ZTI
o  Záruční a pozáruční servis vč. servisní pohotovosti
o  Řešení vlivu instalací na dispoziční řešení a na architekturu
o  Návrh vnitřního vodovodu, připojení objektů na veřejný vodovod.
o  Návrh vnitřní kanalizace, přípojky, odvodu splaškových vod a dešťové kanalizace.
Návrh vnitřního plynovodu, plynovodní přípojky nízkotlaké, středotlaké a návrh plynových spotřebičů.
o  Konzultace a technické poradenství